Adgangskrav for at starte som elev i Imerco

Du skal opfylde mindst én af følgende:

EUX, EUD eller HHX
Du skal have bestået en EUX, EUD eller HHX
STX, HTX eller HF
Du skal have bestået en STX, HTX eller HF efterfulgt af en EUS5
HG eller HG2
Du skal have bestået en HG eller HG2 efter de tidligere regler med adgang til detailuddannelsen med speciale.
Over 25 år
Hvis du er over 25 år og har gennemført en anden erhvervsuddannelse eller har relevant erhvervserfaring bedes du vedhæfte et realkompetencebevis (RKV-bevis) fra en erhvervsskole

Elevforløb

I din elevtid gennemgår du et 2-årigt elevforløb med 4 x 2 ugers skoleophold sammen med andre Imerco-elever. På skolen vil du blandt andet dygtiggøre dig inden for produktkendskab, salg og service samt drift. 

Under hele forløbet vil du opleve et tæt samarbejde mellem Handelsfagskolen, din butik og HR. Den ansvarlige HR-Partner kommer på besøg på skolen 2 gange i løbet af de 2 år, hvor du er i lære.

Når du er på skole, bor du på skolen men kommer naturligvis hjem i weekenderne. Du bliver både undervist af skolens undervisere samt ansatte fra Imercos eget hovedkontor. Derudover krydres skoleopholdene med besøg af vores fantastiske leverandører, som vi har et tæt samarbejde med.

Første skoleophold finder sted i start 2024. Nedenfor er skitseret et eksempel på elevforløb hos Imerco. Vi forbeholder os ret til at ændre i ugerne, men vil altid holde eleven og butikken opdateret.

Adresse til skolen: Rådhusgade 56 – 8300 Odder

Læs mere om skolen her

EKSEMPEL 2. ÅRIGT ELEVFORLØB

Læs mere om Imerco's elevuddannelse her:

Imerco A/S
Smedeholm 16, 2730 Herlev
CVR-nr. 26 57 25 17